top of page

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Od stycznia 2019 roku istnieje możliwość odliczenia kosztów poniesionych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej od podatku dochodowego.
Maksymalna kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć 53 tys. zł. W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków limit ten jest podwojony, w sumie więc można odliczyć ponad 100 tys. zł. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 17% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

sonnenenergie.jpg

ULGA, A PROGRAM  MÓJ PRĄD 

Dotacja z programu  Mój Prąd , czyli dofinansowanie w kwocie 5 000 zł za instalację PV (do 10kWp) nie może być odliczona od podatku. W związku z tym do odliczenia od podstawy opodatkowania dla osób, które skorzystały z programu Mój Prąd przyjmujemy wartość instalacji pomniejszoną o kwotę dofinansowania, czyli 5 000 zł.

PRZYKŁAD 1

Pan Jan wykonał instalację fotowoltaiczną za 25 000zł i rozlicza się w skali podatkowej ze swojego dochodu. Wartość podatku Pana Jana za 2020 rok wynosi 17%. Pan Jan otrzymał zwrot z programu Mój Prąd w wysokości 5 000 zł, w związku z tym pozostałą kwotę 20 000zł można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Podatek zostanie pomniejszony o kwotę 3 400zł (17% z 20 000zł).

PRZYKŁAD 2

Pani Anna wykonała instalację fotowoltaiczną za 60 000zł, o mocy powyżej 10kWp, więc nie może skorzystać z programu Mój Prąd. Pani Anna rozlicza się w skali podatkowej ze swojego dochodu. Wysokość podatku Pani Anny za 2020 rok również wynosi 17%. Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna kwota, jaką można odliczyć od podstawy opodatkowania wynosi 53 000zł, więc Pani Anna nie może odliczyć podatku od całości poniesionych kosztów na wykonanie instalacji.

Podatek zostanie pomniejszony o kwotę 9 010zł (17% z 53 000zł).

Photovoltaik_Dachanlage_Hannover_-_Schwa

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Z ulgi podatkowej na instalację skorzystać mogą tylko prawni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Jako dom jednorodzinny w myśl przepisów prawa rozumiemy budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący celom mieszkaniowym. Zgodnie z ustawą budynek mieszkalny na potrzeby którego wykonano instalację fotowoltaiczną podlegający uldze może posiadać nie więcej niż dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy o powierzchni nie większej niż 30% całkowitej powierzchni użytkowej domu.

Ulga podatkowa przysługuje właścicielom instalacji fotowoltaicznych również w przypadku montażu instalacji na innym budynku niż budynek mieszkalny, np. garażu czy budynku gospodarczym. Warunkiem koniecznym do uzyskania ulgi jest wykorzystywanie energii na potrzeby gospodarstwa domowego.


Przypominamy, że podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 17% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

 WAŻNE! 

Ulga podatkowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dotyczą tylko i wyłącznie budynków już powstałych, wybudowanych i odebranych. Nie ma możliwości odliczenia podatku w przypadku domów będących w fazie budowy czy projektu.

bottom of page